.::Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ::.
Tin nổi bật

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Đồng Tháp tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Tập huấn triển khai áp dụng chính thức phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Ảnh đẹp