.::Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ::.
Tin nổi bật

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2013

Quy định mới về tinh giản biên chế: TGĐ cũng mất việc

Cải cách hành chính
Ảnh đẹp