.::Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ::.
Tin nổi bật

Đồng Tháp triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 ngành Nội vụ

Ảnh đẹp