.::Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ::.
Tin nổi bật

Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh cả nước năm 2013

Sở Nội vụ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ Đồng Tháp tổ chức Hội thao chào mừng ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước năm 2014

Ảnh đẹp