.::Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ::.
Tin nổi bật

Hội thi Tìm hiểu cải cách hành chính cấp tỉnh lần II năm 2014

Hội nghị góp ý dự thảo Nghị định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Sở Y tế tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc ngành

Ảnh đẹp