Xuất bản thông tin

null Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020

Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020

Thực hiện Công văn số 1180/TGCP-PCTT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; Công văn số 1446/VPUBND-KGVX  ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Nội vụ xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1323/KH-SNV ngày 25/06/2020 tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020. Mục đích Kế hoạch như sau:

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Nhằm nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật trong các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo luôn tuân thủ quy định pháp luật, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật; qua đó tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền chống phá chế độ, chia rẽ, phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch dự kiến khoảng 1.164 người dự.

Sở Nội vụ Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1