Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

SỞ NỘI VỤ: Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ ngày 01/3 đến ngày 02/3/2021, theo hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Văn Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ được thực hiện theo ba bước. Hội nghị do ông Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

Chủ trì Hội nghị phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác

Cụ thể, bước 1 đã tiến hành họp Lãnh đạo Sở để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh; bước 2, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác (có 61 công chức, viên chức và người lao động tham dự) và kết quả có 100% cử tri thống nhất; bước 3, Lãnh đạo Sở tổ chức hội nghị mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh.

  Theo đó, căn cứ vào kết quả của hội nghị Lãnh đạo Sở mở rộng, Lãnh đạo Sở giao Văn phòng Sở có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh trước ngày 10/3/2021, đồng thời hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Chậm nhất 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Thông báo số 20/TB-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp./.

KIM KHA

Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3