Xuất bản thông tin

null Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại huyện Châu Thành

Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại huyện Châu Thành

Sáng ngày 08/3/2021, tại UBND huyện Châu Thành, Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại UBND huyện Châu Thành

Ông Lê Hoàng Huy Vũ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và ông Phạm Tấn Xiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức có liên quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Thành.

Ông Lê Hoàng Huy Vũ  phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra


Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Lê Hoàng Huy Vũ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Sở Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Chánh Thanh tra Sở Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra. 

Ông Trần Văn Quốc công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Trần Văn Quốc, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 20/QĐ-TTr ngày 22/02/2021 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại UBND huyện Châu Thành, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020.

Tiếp theo đó, Ông Trần Văn Quốc cũng phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND huyện; nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Châu Thành và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ để làm việc với Đoàn thanh tra. 

Ông Phạm Tấn Xiếu phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Phạm Tấn Xiếu, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra, tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra; đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch làm việc đã được công bố.

Đồng thời, ông Phạm Tấn Xiếu giao Trưởng phòng Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, UBND xã, thị trấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3