Xuất bản thông tin

null CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2021, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, Thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Cao Lãnh. Dự buổi công bố quyết định có đồng chí Lê Hoàng Huy Vũ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; đồng chí Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh cùng Lãnh đạo Phòng Nội vụ Thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Lê Hoàng Huy Vũ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Sở Nội vụ và nội dung thanh tra theo Kế hoạch đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Đồng thời, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về thanh tra; không làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra trong suốt thời gian Đoàn làm việc trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND thành phố Cao Lãnh. 

Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định

Thay mặt Đoàn thanh tra, đồng chí Trần Văn Quốc, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 32/QĐ-TTr ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và phổ biến tóm tắt kế hoạch tiến hành thanh tra, Nội quy làm việc của Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và thống nhất lịch làm việc của Đoàn thanh tra.

Theo Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra có 03 thành viên, do đồng chí Trần Văn Quốc, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Cao Lãnh và UBND xã, phường thuộc UBND thành phố Cao Lãnh. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 và thời kỳ khác (nếu cần thiết); thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đồng chí Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh

phát biểu tại buổi công bố Quyết định.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh thống nhất cao về Quyết định thanh tra, kế hoạch, nội dung, chương trình, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra và tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch làm việc đã được công bố.

Chủ tịch UBND thành phố giao Phòng Nội vụ Thành phố làm đầu mối, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và Chủ tịch UBND xã, phường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra để tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

THANH TRA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG THÁP

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3