Xuất bản thông tin

null CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-SNV ngày 24/01/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng công chức cấp xã; ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, giai đoạn 2019 - 2021.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung từ ngày 08/02/2022 đến ngày 03/3/2022. Kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra đã trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.

Thực hiện Giấy ủy quyền số 620/GUQ-SNV ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về ủy quyền công bố Kết luận thanh tra số 614/KL-SNV ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng công chức cấp xã; ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, giai đoạn 2019 - 2021.

Ngày 25/3/2022, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra với thành phần như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung; Trưởng phòng Nội vụ huyện Lai Vung và chuyên viên có liên quan; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung (trừ các cơ sở giáo dục) và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (do Ủy ban nhân dân huyện mời).

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy công bố Kết luận thanh tra

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Kết luận thanh tra số 614/KL-SNV ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung thống nhất với Kết luận thanh tra số 614/KL-SNV ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Nội vụ thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra đúng theo quy định pháp luật./.

Lê Hùng Khanh, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1