Xuất bản thông tin

null CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BÌNH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BÌNH

Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Nội vụ. Ngày 08/4/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 58/QĐ-SNV thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, giai đoạn 2020 - 2021.

Ngày 18/4/2022, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra với thành phần như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình; Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (do Ủy ban nhân dân huyện mời) và chuyên viên có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 58/QĐ-SNV ngày 18/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; nội quy làm việc của Đoàn thanh tra và thống nhất lịch làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

Ông Huỳnh Văn Nờ phát biểu ý kiến

Sau khi nghe Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra và Kế hoạch tiến hành thanh tra; nội quy làm việc giữa Đoàn thanh tra với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và lịch làm việc của Đoàn thanh tra, ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình hoàn toàn thống nhất với những nội dung đã công bố và phân công ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Phòng Nội vụ hỗ trợ Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ./.

Lê Hùng Khanh, Thanh tra viên - Thanh tra Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1