Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ KHẮC PHỤC, DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHỈ SỐ HÀI LÒNG TRONG NĂM 2022

SỞ NỘI VỤ KHẮC PHỤC, DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHỈ SỐ HÀI LÒNG TRONG NĂM 2022

Thực hiện Thông báo kết luận số 130/TB-VPUBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

 

 

(Ảnh minh họa)

Để kịp thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao tỷ lệ sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng phục vụ của ngành trong năm 2021, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch khắc phục, duy trì và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng trong năm 2022, cụ thể như sau:

Năm 2021, Chỉ số CCHC của Sở đạt 90,48%, xếp hạng Nhì trên tổng số 17 sở, ngành Tỉnh (so với kết quả năm 2020 về điểm số tăng 7,32% điểm; về thứ hạng tăng 02 bậc); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 92,87%, xếp hạng 17 trên tổng số 19 sở, ngành Tỉnh, trong đó, mức độ hài lòng đạt 92,87%, bình thường là 6,93%, không hài lòng là 0,20%.

Theo đó, Giám đốc Sở đã chỉ đạo và phân công Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở khẩn trương tổ chức thực hiện khắc phục triệt để các tiêu chí thành phần còn hạn chế, tiếp tục cải thiện, nâng cao điểm Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân trong năm 2022.

(Chi tiết xem Phụ lục tại đây)./.

Bích Trâm, Phòng CCHC và XDCQ – Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1