Xuất bản thông tin

null LỄ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA SỞ NỘI VỤ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MIỀN TÂY NAM BỘ

LỄ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA SỞ NỘI VỤ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MIỀN TÂY NAM BỘ

Ngày 06/5/2022, Cụm trưởng Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và Lãnh đạo Sở Nội vụ 13 tỉnh, thành thuộc Cụm tham dự.

Thay mặt Cụm thi đua, ông Nguyễn Quốc Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã thông qua dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua năm 2022 của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ.

Ông Nguyễn Quốc Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

 thông qua dự thảo Quy chế hoạt động Cụm

Cụm hoạt động trên cơ sở phát huy vai trò, đề cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong cụm tham gia bàn bạc, thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, thống nhất đề xuất giải pháp thực hiện kế hoạch giao ước thi đua đã được ký kết. Đồng thời, hoạt động theo nguyên tắc “dân chủ, công khai, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác” để nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên.

Dịp này, với tư cách là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ, ông Ngô Công Hầu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu phát biểu và thông qua nội dung dự thảo Bản ký kết giao ước thi đua năm 2022 trong Cụm.

Ông Ngô Công Hầu, Giám đốc Sở Nội vụ Bạc Liêu phát biểu

 và thông qua dự thảo bản ký giao ước thi đua

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo Quy chế tổ chức thi đua và hoạt động bình xét thi đua năm 2022; dự thảo Bản ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Sở Nội vụ 13 tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2022

Cũng tại hội nghị này, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, Cụm trưởng Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ năm 2021 đã trao Cờ luân lưu Cụm trưởng cho Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu, Cụm trưởng Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ năm 2022.

Trao Cờ luân lưu giữa Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021

với Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022

Năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thi đua ái quốc”, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, 77 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2022), 74 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2022), 67 năm ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 - 02/8/2022) gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu về tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là 18 nội dung thi đua trên các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước, tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ do Bộ Nội vụ phát động năm 2022. Thi đua thực hiện triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp có thẩm quyền giao. Thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Thi đua thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ, hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành trong năm 2022./.

Nguyễn Phi Thoàn, Phòng TH&QLVTLT - Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:8080