Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: TỰ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

SỞ NỘI VỤ: TỰ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Quyết định số 79/QĐ-UBND-TL ngày 25/4/2022 của UBND Tỉnh về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, theo đó Sở Nội vụ đã tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 tại Báo cáo số 1033/BC-SNV ngày 11/5/2022.

 

Ảnh: trụ sở Sở Nội vụ

Báo cáo nêu rõ: Năm 2021, công tác PCTN đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về nhận thức và hành động. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở không ngừng đấu tranh và phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng nhằm làm trong sạch đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức, bộ máy. Từ đó, củng cố, duy trì, góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTN.

Theo đó, Sở cũng đề xuất một số giải pháp để tiếp tục tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới như:

- Thứ nhất, thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực mà trước hết là kiểm soát việc thực thi quyền lực của người đứng đầu. Đồng thời, gắn trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật trong công tác PCTN, tiêu cực đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

- Thứ hai, cần có cơ chế cụ thể về việc bảo vệ, khen thưởng, động viên người phát hiện, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm tạo thêm lòng tin và khuyến khích nhiều người cùng tham gia đấu tranh, tố giác, tránh tình trạng bị cô lập, trù dập./.

Đông Du - Thanh tra Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:8080