Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

SỞ NỘI VỤ: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ngày 26/5/2022, Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định số 84/QĐ-SNV ngày 18/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2020 - 2021.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Sở Nội vụ có bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố và các thành viên Đoàn thanh tra, về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có sự tham dự của ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, chuyên viên có liên quan cùng tham dự.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, công bố Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch tiến hành thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Nội quy làm việc của Đoàn thanh tra và thống nhất lịch làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, dự kiến Đoàn Thanh tra kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Giám đốc Sở Nội vụ vào giữa tháng 7 năm 2022.

Ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ, cũng như qua thanh tra sẽ giúp Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối phối hợp với Đoàn thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Sở.

Ảnh: Ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyên viên có liên quan quan tâm phối hợp với Đoàn thanh tra trong việc giao hồ sơ, giải trình các vấn đề liên quan,… và yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra tuân thủ, chấp hành nghiêm những quy định của ngành trong quá trình thanh tra./.

Đông Du- Thanh tra Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1