Xuất bản thông tin

null THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” 2021 - 2025

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” 2021 - 2025

Ngày 18/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực và cụ thể, góp phần hoàn thành đảm bảo tiến độ các tiêu chí đã đề ra trong chương trình tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp.

           Cụ thể, Tỉnh phấn đấu trong năm 2022: Có thêm 06 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 16 xã đạt nông thôn mới nâng cao, có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 03 huyện (huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò và huyện Châu Thành) đạt chuẩn nông thôn mới.

Về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: Giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 92%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch 88%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 73,6%.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa trao quyết định
công nhận xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Ảnh tư liệu)

Phấn đấu đến năm 2025, có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có ít nhất 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn đạt 1,6 lần (tương đương 72,96 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 < 3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%.

Về nội dung thi đua: Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua, tập trung tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phát động, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, địa bàn dân cư làm mục tiêu để tổ chức triển khai, đánh giá Phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, doanh nghiệp Tỉnh để triển khai, thực hiện Phong trào thi đua.

Cùng với đó, huy động các tập thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động củng cố và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động sự đồng thuận trong các tầng lp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào thi đua.

Tổng Trưởng, Phòng TĐKT, Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1