Xuất bản thông tin

null ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH: Công tác tuyên truyền bầu cử cần đi vào chiều sâu và đa dạng

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH: Công tác tuyên truyền bầu cử cần đi vào chiều sâu và đa dạng

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử Tỉnh tổ chức họp lần thứ tư, với 28/31 thành viên Ủy ban bầu cử Tỉnh tham dự, cuộc họp do ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tỉnh chủ trì.

(ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua báo cáo)

Tại cuộc họp, ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử Tỉnh đã thông qua dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ ngày 18/3 đến ngày 18/4/2021); các Tiểu ban báo cáo kết quả thực hiện và ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban bầu cử Tỉnh về các nội dung liên quan trong công tác bầu cử (về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh, về công tác tuyên truyền bầu cử, phòng chống dịch Covid 19, trang trí phòng bỏ phiếu,….).

(ông Phan Văn Thắng, chủ trì hội nghị phát biểu kết luận)

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tỉnh đã đề nghị trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo các nội dung: Tiểu ban tuyên truyền bầu cử có văn bản hướng dẫn đến các địa phương, đơn vị cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, trong đó quan tâm đến công tác xã hội hóa, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh cần nêu cao vai trò của mình và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,.. bằng các hình thức phù hợp và hiệu quả; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử bảo đảm thời gian, thu hút được nhiều cử tri tham gia; cần định hướng nội dung, cách thức xuống cơ sở nhằm tạo sự hợp lý và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tiểu ban có liên quan để giảm bớt các đoàn kiểm tra, giám sát tại địa phương; Tiểu ban Bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự cần chuẩn bị các phương án tốt nhất cho công tác bầu cử, đặc biệt quan tâm tình hình dịch Covid - 19; giao Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử Tỉnh) chủ động tham mưu Ủy ban bầu cử Tỉnh những nội dung, nhiệm vụ tiếp theo cần thực hiện bảo đảm công tác bầu cử diễn ra kịp thời, đúng quy định./.

                                                                                       KIM KHA, SỞ NỘI VỤ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3