Xuất bản thông tin

null CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Buổi sáng ngày 23/4/2021, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Lê Hoàng Huy Vũ đã chủ trì công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại thành phố Sa Đéc.

Theo Quyết định thanh tra số 40/QĐ-TTr ngày 15/4/2021 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Đoàn Thanh tra gồm 04 thành viên là thanh tra viên của Thanh tra Sở và công chức Phòng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ, Đoàn thanh tra do Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Trần Văn Quốc làm Trưởng đoàn. Nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 và thời kỳ khác (nếu cần thiết). Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định pháp luật.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Văn Quốc, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định tra số 40/QĐ-TTr ngày 15/4/2021 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu; Nội quy làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; nội quy làm việc của Đoàn Thanh tra và thống nhất lịch làm việc với đơn vị được thanh tra.

Ông Lê Hoàng Huy Vũ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ phát biểu ý kiến

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Lê Hoàng Huy Vũ khẳng định: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch nên UBND thành phố Sa Đéc, UBND xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Thanh tra Sở Nội vụ phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Thanh tra Sở Nội vụ đề nghị Đoàn Thanh tra phải phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan của thành phố Sa Đéc, để bảo đảm tiến độ, chất lượng thanh tra, đúng yêu cầu đề ra. Trong quá trình thanh tra, các thành viên Đoàn Thanh tra, đối tượng thanh tra phải bảo đảm kỷ luật thông tin, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, từ kết quả thanh tra trong thực tiễn cần phân tích, đánh giá, những tồn tại, hạn chế để kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc phát biểu ý kiến

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Sa Đéc, ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra, cũng như ý kiến của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Lê Hoàng Huy Vũ. Để bảo đảm chất lượng cuộc thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND xã, phường và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng yêu cầu của Đoàn Thanh tra về báo cáo, tiến độ cung cấp số liệu. Đồng thời, giao Phòng Nội vụ trực tiếp làm đầu mối trong suốt quá trình thanh tra./.

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3