Xuất bản thông tin

null UBND huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp phát động thi đua chuyên đề “Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh” năm 2022

UBND huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp phát động thi đua chuyên đề “Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh” năm 2022

Nhằm làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, của nền quốc phòng toàn dân (QPTD); từ đó, hình thành động cơ thi đua đúng, ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp sức người - sức của, chăm lo xây dựng nền QPTD vững mạnh, đủ sức giành thắng lợi trong mọi tình huống. Đồng thời, khơi dậy và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2022.

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND phát động thi đua chuyên đề “Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh” năm 2022 (xem chi tiết tại đây).

Phạm Hoàng Ân, Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1