CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

SỞ NỘI VỤ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, dân vận và thực hiện dân chủ năm 2023

05 thg 9 2023 - 21:06:00

 Tổ kiểm tra do Bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng, tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), dân vận và việc thực hiện dân chủ tại 05 cơ quan, đơn vị thuộc Sở (Phòng Thi đua - Khen thưởng; Phòng Tổ chức biên chế và Công chức viên chức; Phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư - Lưu trữ; Phòng Tôn giáo và Trung tâm Lưu trữ lịch sử).

Quang cảnh: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, dân vận
và thực hiện dân chủ năm 2023

Qua kiểm tra cho thấy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở có quan tâm đến công tác CCHC, kiểm soát TTHC, như: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, triển khai đồng bộ các văn bản liên quan đến công tác CCHC, kiểm soát TTHC; thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông bảo đảm đúng quy định; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bảo đảm chỉ tiêu theo quy định và bảo đảm về nội dung; đồng thời, yêu cầu các công chức, viên chức nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC; chủ động thực hiện đạt tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở Nội vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; trong đó, tiếp tục chỉ đạo nghiêm việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở khi có nhu cầu thực hiện TTHC.

Về công tác dân vận và việc thực hiện dân chủ: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện tốt các nội dung về công tác dân vận, dân chủ; chủ động triển khai, theo dõi, làm gương việc thực hiện dân vận, dân chủ trong nội bộ của cơ quan, đơn vị, từ đó đã tạo dựng được môi trường làm việc thân thiện, sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; thái độ, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức, người lao động từng bước được nâng cao.   

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC (về nội dung đề xuất) chưa đạt chất lượng, chậm tiến độ quy định; số lượng hồ sơ đăng ký giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cũng như việc giải quyết TTHC thông qua mô hình Bưu chính công ích còn ít; chưa đề xuất được mô hình mới và cách làm hiệu quả trong thực hiện dân chủ và công tác dân vận.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Bà Đỗ Thị Thanh Trang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở có biện pháp khắc phục sớm nhất những nội dung, công việc còn hạn chế đã được xác định, nhằm bảo đảm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về CCHC, kiểm soát TTHC, dân vận và việc thực hiện dân chủ đã đề ra trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan./.

Bích Trâm, Phòng CCHC và XDCQ - Sở Nội vụ

CÁC TIN KHÁC

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3