Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

img

TRIỂN KHAI LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TẠI BAN TRỊ SỰ PGHH XÃ PHÚ THỌ, HUYỆN TAM NÔNG

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2022, tại Tam Hòa tự, Văn phòng làm việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Trưởng phòng Phòng Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ đã triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tham dự có 90 vị là Trị sự viên, đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thọ và một số xã trên địa bàn huyện Tam Nông. Nội dung triển khai, gồm: Mục đích, yêu cầu, sự cần thiết phải ban hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các chủ thể của quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; đăng ký hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo, hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo; tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Tổ chức biên chế và công chức viên chức

Tổ chức biên chế và công chức viên chức

Những quy định mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư theo Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thông tin khác

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Ứng dụng lồng nhau

Thanh tra

Thanh tra

Thi đua khen thưởng

Thi đua khen thưởng

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thông tin khác

Ứng dụng lồng nhau

Tôn giáo

Tôn giáo

TRIỂN KHAI LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TẠI BAN TRỊ SỰ PGHH XÃ PHÚ THỌ, HUYỆN TAM NÔNG

Thông tin khác

Văn thư - lưu trữ

Văn thư - lưu trữ

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

VanBan

Video tuyên truyền

Video tuyên truyền

Thông báo

Banner Bản tin Ngành Nội vụ

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner DVC Quốc gia

Banner Hội đồng Thi đua - Khen thương Tỉnh

Banner Cải cách hành chính Tỉnh

Banner Văn bản QPPL

Banner TRUNG TAM LUU TRU LICH SU

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Đào tạo - Bồi dưỡng

Banner Công khai ngân sách

Banner Dịch vụ công trực tuyến

Banner Tra cứu hồ sơ một cửa

Banner Khảo sát sự hài lòng

EVFTA

Banner DDCI

LuotTruyCap

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

Truy cập trong ngày:

Nút: dongthap.gov.vn:-1