Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

img

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH: Công tác tuyên truyền bầu cử cần đi vào chiều sâu và đa dạng

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử Tỉnh tổ chức họp lần thứ tư, với 28/31 thành viên Ủy ban bầu cử Tỉnh tham dự, cuộc họp do ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tỉnh chủ trì.

Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Tổ chức biên chế và công chức viên chức

Tổ chức biên chế và công chức viên chức

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Ứng dụng lồng nhau

Thanh tra

Thanh tra

Thi đua khen thưởng

Thi đua khen thưởng

Ứng dụng lồng nhau

Tôn giáo

Tôn giáo

Văn thư - lưu trữ

Văn thư - lưu trữ

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

VanBan

Video tuyên truyền

Video tuyên truyền

Thông báo

Banner UBBC Tỉnh

Banner Tài liệu công tác bầu cử

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner DVC Quốc gia

Banner Văn bản QPPL

Banner TRUNG TAM LUU TRU LICH SU

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Đào tạo - Bồi dưỡng

Banner Công khai ngân sách

Banner Dịch vụ công trực tuyến

Banner Tra cứu hồ sơ một cửa

Banner Khảo sát sự hài lòng

EVFTA

Banner DDCI

LuotTruyCap

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

Truy cập trong ngày: