Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

img

SỞ NỘI VỤ: TỰ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Quyết định số 79/QĐ-UBND-TL ngày 25/4/2022 của UBND Tỉnh về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, theo đó Sở Nội vụ đã tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 tại Báo cáo số 1033/BC-SNV ngày 11/5/2022.

Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Tổ chức biên chế và công chức viên chức

Tổ chức biên chế và công chức viên chức

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thông tin khác

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Ứng dụng lồng nhau

Thanh tra

Thanh tra

Thi đua khen thưởng

Thi đua khen thưởng

Ứng dụng lồng nhau

Tôn giáo

Tôn giáo

Chùa Quan Âm, huyện Châu Thành vận động xây cất 02 căn nhà nhân ái tại huyện Châu Thành

Thông tin khác

Văn thư - lưu trữ

Văn thư - lưu trữ

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

VanBan

Video tuyên truyền

Video tuyên truyền

Thông báo

Banner Bản tin Ngành Nội vụ

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner DVC Quốc gia

Banner Hội đồng Thi đua - Khen thương Tỉnh

Banner Cải cách hành chính Tỉnh

Banner Văn bản QPPL

Banner TRUNG TAM LUU TRU LICH SU

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Đào tạo - Bồi dưỡng

Banner Công khai ngân sách

Banner Dịch vụ công trực tuyến

Banner Tra cứu hồ sơ một cửa

Banner Khảo sát sự hài lòng

EVFTA

Banner DDCI

LuotTruyCap

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

Truy cập trong ngày:

Nút: dongthap.gov.vn:-1