Xuất bản thông tin

null Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh tổ chức họp Hội đồng thi đua, khen thưởng lần thứ I, năm 2021

Trang chủ Thi đua khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh tổ chức họp Hội đồng thi đua, khen thưởng lần thứ I, năm 2021

Vừa qua ngày 28/02/2021, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh tổ chức họp Hội đồng thi đua, khen thưởng lần thứ I, năm 2021. Dự và Chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh và các Thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng Tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng lần thứ I, năm 2021

Cuộc họp thông qua các nội dung trọng tâm, như sau:

- Cho ý kiến đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc dẫn đầu các Khối, Cụm thi đua năm 2020.

- Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2020.

- Cho ý kiến trình Ủy ban nhân dân Tỉnh Quyết định phân công Trưởng khối, Phó khối và Trưởng Cụm, Phó cụm thi đua năm 2021.

- Cho ý kiến trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phân công các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh phụ trách, theo dõi Khối, Cụm thi đua Tỉnh và các năm tiếp theo.

            Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh được nghe lãnh đạo Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng) trình bày các nội dung có liên quan đến cuộc họp.

Tiếp đó, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh đã thảo luận và thống nhất đề xuất trình khen thưởng thành tích xuất sắc cho các tập thể và cá nhân, như sau: Cờ thi đua của Chính phủ 08; Cờ thi đua Tỉnh cho 21 tập thể; Bằng khen UBND Tỉnh 42; Bằng khen UBND Tỉnh 19 tập thể; Bằng khen UBND Tỉnh chuyên đề cho 09 cá nhân. Đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ, hoàn chỉnh các nội dung theo ý kiến đóng góp của các Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh.

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Tỉnh

 phát biểu kết luận tại cuộc họp

            Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải kịp thời nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Bên cạnh đó phải tiến hành đổi mới phương thức làm việc, kiện toàn và bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh, phát động rộng rãi trong các tổ chức và nhân dân tham gia đăng ký thi đua, chú ý tập trung cho các Doanh nghiệp, Công ty, đơn vị khởi nghiệp và các cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, cùng thi đua hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh đã đề ra. Đồng thời, giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng) hoàn thiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp để trình Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định theo quy định./.

Trương Phát Tài

Phòng TĐ-KT, Sở Nội vụ Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3