Xuất bản thông tin

null BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH TỈNH: Tập huấn Giám sát viên và Quản trị hệ thống cấp huyện

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH TỈNH: Tập huấn Giám sát viên và Quản trị hệ thống cấp huyện

Để bảo đảm triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Phương án Tổng điều tra cơ sở hành chính của Bộ Nội vụ. Ngày 05/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tỉnh) tổ chức tập huấn Giám sát viên và Quản trị hệ thống cấp huyện. Hội nghị do ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tỉnh chủ trì.

(Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền hướng dẫn các nhiệm vụ có liên quan trong công tác Tổng điều tra)

Tại hội nghị, Giám sát viên và Quản trị hệ thống cấp huyện đã được hướng dẫn các nội dung về: Rà soát bảng kê đơn vị hành chính, phần mềm cung cấp thông tin điều tra cơ sở hành chính và các nhiệm vụ có liên quan trong công tác Tổng điều tra.

            Nội dung điều tra cơ sở hành chính năm  2021 được thực hiện theo Quyết định số 1096/QĐ-SNV ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ, tập trung vào nhóm thông tin lớn, cụ thể: Thông tin nhận dạng cơ sở; thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; Kết quả thu, chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính; nhóm thông tin theo chuyên đề cần đánh giá./.

Kim Kha, Phòng CCHC và XDCQ  

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3