THI ĐUA KHEN THƯỞNG

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

05 thg 8 2022 - 21:44:00

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, các Tỉnh trong Cụm đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung các nguồn lực của Nhà nước và xã hội hóa hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn cho các xã trọng điểm trong kế hoạch để đạt đủ tiêu chí công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện để các xã còn lại đạt các tiêu chí NTM theo lộ trình kế hoạch đã đề ra; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng của từng địa phương.

Bên cạnh đó, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân tiếp tục được các Tỉnh trong Cụm quan tâm thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng các mô hình trình diễn, nhân rộng các mô hình sản xuất trong nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao nhằm tăng thu nhập cho người dân.

Lũy kế đến cuối tháng 6 năm 2022 các Tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ đạt như sau:

- Tỉnh Đồng Tháp: Có 103/115 xã đạt chuẩn NTM; 10/115 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02/09 huyện đạt chuẩn huyện NTM; 03 đơn vị thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao quyết định công nhận xã Mỹ Đông

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Ảnh tư liệu)

- Tỉnh Kiên Giang: Có 101/117 xã đạt chuẩn NTM; 05/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỉnh Tiền Giang: Có 131/143 xã đạt chuẩn NTM; 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 06/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỉnh Sóc Trăng: Có 58/80 xã đạt chuẩn NTM; 09 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 03/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỉnh Bến Tre: Có 63/157 xã đạt chuẩn NTM; 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02/09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỉnh An Giang: Có 67/116 xã đạt chuẩn NTM; 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM).

- Tỉnh Trà Vinh: Có 82/85 xã đạt chuẩn NTM; 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 06/09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỉnh Cà Mau: Có 52/82 xã đạt chuẩn NTM; 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 01/09 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỉnh Bạc Liêu: Có 49/49 xã đạt chuẩn NTM; 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẩu.

- Tỉnh Vĩnh Long: có 66/87 xã đạt chuẩn NTM, 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02/7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỉnh Hậu Giang: Có 35/51 xã đạt chuẩn NTM;  07 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 03/08 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỉnh Long An: Có 112/161 xã đạt chuẩn NTM; 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 04/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

                                                       Phạm Hoàng Ân

Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

CÁC TIN KHÁC

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3