Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự phát động các phong trào thi đua chuyên đề năm 2022

Trang chủ Thi đua khen thưởng

Huyện Hồng Ngự phát động các phong trào thi đua chuyên đề năm 2022

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế của năm 2021, đoàn kết nỗ lực phấn đấu quyết tâm giành nhiều thành tích hơn nữa và hoàn thành được các chỉ tiêu cam kết với UBND Tỉnh. Ngày 29/3/2022, UBND huyện Hồng Ngự đã ban hành sáu Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề trong năm 2022, gồm: (1) Phong trào thi đua chuyên đề “Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương”; (2) Phong trào đợt thi đua tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hồng Ngự, lần thứ IX năm 2022; (3) Phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao” trên địa bàn huyện; (4) Phong trào thi đua chuyên đề “Phát triển và nâng cao chất lượng gia đình huyện Hồng Ngự”; (5) Phong trào thi đua chuyên đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số” trên địa bàn huyện Hồng Ngự”; (6) Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ảnh tư liệu

Thông qua các phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách trong thời đại mới, phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, thống nhất giữa ý chí và hành động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

                                                           Duy Linh

                                                     Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:8080