Xuất bản thông tin

null SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI ĐỒNG THÁP NGHĨA TÌNH, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO”

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI ĐỒNG THÁP NGHĨA TÌNH, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO”

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; căn cứ Kế hoạch số 82-KH/ĐUK ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch của Đảng ủy Sở Nội vụ. Chi bộ 3 thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ đã chọn chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” để học tập và rèn luyện Đảng viên trong kỳ sinh hoạt tháng 6 năm 2022.

             Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 23/6/2022 tại kỳ họp tháng 6 gắn với Sơ kết nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, được sự thống nhất của Đảng ủy Sở, Chi bộ 3 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, có mời đại biểu là lãnh đạo các Chi bộ trong Đảng ủy Sở cùng tham dự.

 Tại buổi sinh hoạt với sự trình bày ngắn gọn, sinh động của nhóm đảng viên được phân công, chuyên đề tập trung vào 4 nội dung chính, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, về xây dựng phong cách làm việc nhiệt tình trách nhiệm mang tính khách quan, khoa học.

- Thứ hai, về xây dựng phong cách làm việc dân chủ, công khai, minh bạch.

- Thứ ba, về xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở, gần gũi với quần chúng.

- Thứ tư, về xây dựng phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm của người lãnh đạo.

           Hình ảnh sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ

Sau khi nghe nhóm đảng viên trình bày, Chi bộ đã thảo luận và mạnh dạn đưa ra những ý kiến đánh giá, đề xuất cụ thể:

- Thứ nhất, đa số tập thể đánh giá chuyên đề được Nhóm đầu tư nghiên cứu xây dựng nội dung sát với yêu cầu thực tiễn và trình bày một cách thuyết phục, có giá trị thiết thực giáo dục chính trị tư tưởng Đảng viên trong Chi bộ 3. Qua đó, có đề xuất Đảng ủy Sở thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo và hướng dẫn các Chi bộ tổ chức sinh hoạt, cũng như định hướng cho Chi bộ các nội dung chuyên đề gắn với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ, thu hút được nhiều ý kiến tham gia của các đảng viên, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên trong toàn Đảng ủy.

- Thứ hai, đối với Chi ủy Chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phân công đảng viên luân phiên theo từng kỳ sinh hoạt chuyên đề, có sự tập trung đầu tư xây dựng chuyên đề sát với thực tiễn, trau dồi phương pháp, hình thức trình bày sinh hoạt chuyên đề thật sự sinh động hơn, thu hút được sự tập trung nghiên cứu vận dụng làm theo một cách phù hợp với từng đảng viên trong Chi bộ. Kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế, đồng thời có hình thức phù hợp để biểu dương đối với những cá nhân điển hình trong việc đề ra các giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Chi bộ.

- Thứ ba, tập thể đề xuất định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn và nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc của công chức, viên chức, người lao động và đảng viên tại Sở Nội vụ:

+ Một là, đẩy mạnh việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gương mẫu trong thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được ban hành tại Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, góp phần thực hiện hiệu quả việc “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

+ Hai là, cần nhận thức việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và đảng viên trong toàn Sở, qua đó không ngừng nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Trương Phát Tài, đảng viên Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1