Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các tiêu chí thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ 06 tháng cuối năm 2021

Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các tiêu chí thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ 06 tháng cuối năm 2021

Thực hiện đăng ký giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2021. Qua triển khai, thực hiện 06 tháng đầu năm, kết quả đạt được khá khả quan. Trong đó, một số tiêu chí thực hiện đạt từ 50% trở lên so kế hoạch như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 4,44%/7% kế hoạch; Tổng thu ngân sách địa phương đạt 51,44%; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 50,08%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 53,34%; Giải quyết việc làm đạt 65,40%; Tai nạn giao thông giảm số vụ, số người chết; Chỉ số PAR Index xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố, chỉ số PCI, PAPI hạng 2/63 tỉnh, thành phố,… Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí đạt dưới 50%, một số tiêu chí dự báo từ nay đến cuối năm rất khó đạt so kế hoạch như: Tiêu chí “Hàng năm có số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”; “Tỷ lệ các trường học đạt chuẩn quốc gia so kế hoạch”; “Kết quả phát triển đảng viên mới so kế hoạch”,....

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chia sẻ những giải pháp

trong thực hiện công tác Cải cách hành chính tại Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2020

Nhằm đẩy mạnh thực hiện đạt và vượt các tiêu chí thi đua đã đăng ký với Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ 06 tháng cuối năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội năm 2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh (UBND) đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) có liên quan đến tiêu chí thi đua, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục đề ra các giải pháp, biện pháp để duy trì, giữ vững kết quả đạt được trong 06 tháng cuối năm và không được thỏa mãn, chủ quan, lơ là; quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá, làm rõ những hạn chế, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân để tìm giải pháp tháo gỡ, tham mưu UBND Tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cấp cơ sở trong việc tổ chức thực hiện và theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân cuối năm.

Xem chi tiết nội dung Công văn số 410/UBND-THVX tại đây./.

           Phạm Hoàng Ân, Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1