Xuất bản thông tin

null QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC KHAI THÁC TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THUỘC SỞ NỘI VỤ

QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC KHAI THÁC TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THUỘC SỞ NỘI VỤ

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 63/QĐ-SNV quy định thời gian thực hiện thủ tục cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Đồng Tháp từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 (Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện tối đa 60 phút/thủ tục kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ), với mục tiêu phục vụ tổ chức, công dân ngày tốt hơn, nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ, góp phần thực hiện tốt công tác cách hành chính và xây dựng chính quyền thân thiện của tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã có văn bản hướng dẫn tổ chức, công dân trong và ngoài Tỉnh biết khi có yêu cầu cấp bản sao, chứng thực tài liệu lập đúng thủ tục yêu cầu thực hiện và kèm theo biểu mẫu.

Xem chi tiết thông tin, thủ tục tại đây./.

Đỗ Thụy Thùy Giang, Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ

Có thể bạn quan tâm

Thông báo

Thông báo

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Công khai ngân sách

Banner Tổng đài 1022

Banner liên kết website

Xuất bản thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 362

Khách online: 3

Nút: dongthap.gov.vn:-1