Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

img

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Cao Lãnh và huyện Lai Vung năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; tích cực truyền tuyền, vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công lao động, hoa màu, cây ăn trái, di dời vật kiến trúc… để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn và xây dựng tuyến đường nông thôn kiểu mẫu; xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Mô hình hùn vốn cất nhà ở kiên cố cho nông dân; mô hình Hợp tác xã Chanh Cao Lãnh, Dịch vụ Hoa kiểng Tân Dương; Tổ hợp tác thanh long ruột đỏ, Tổ hợp tác trồng cây có múi, Tổ trồng nhãn Idor Thái Lan, Chuyên canh màu... mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng lúa.

Danh mục chính Menu

Ứng dụng lồng nhau

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Tổ chức biên chế và công chức viên chức

Tổ chức biên chế và công chức viên chức

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Ứng dụng lồng nhau

Thanh tra

Thanh tra

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BÌNH

Thông tin khác

Thi đua khen thưởng

Thi đua khen thưởng

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Cao Lãnh và huyện Lai Vung năm 2021

Thông tin khác

Ứng dụng lồng nhau

Tôn giáo

Tôn giáo

Văn thư - lưu trữ

Văn thư - lưu trữ

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

VanBan

Video tuyên truyền

Video tuyên truyền

Thông báo

Banner Bản tin Ngành Nội vụ

Banner Lịch công tác

Banner Danh bạ hộp thư điện tử

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Thi tuyển thi nâng ngạch công chức

Banner Bộ Nội vụ

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner DVC Quốc gia

Banner Hội đồng Thi đua - Khen thương Tỉnh

Banner Cải cách hành chính Tỉnh

Banner Văn bản QPPL

Banner TRUNG TAM LUU TRU LICH SU

Banner Đường dây nóng

Banner Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ cbccvc

Banner Đào tạo - Bồi dưỡng

Banner Công khai ngân sách

Banner Dịch vụ công trực tuyến

Banner Tra cứu hồ sơ một cửa

Banner Khảo sát sự hài lòng

EVFTA

Banner DDCI

LuotTruyCap

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

Truy cập trong ngày:

Nút: dongthap.gov.vn:8080